Ημερήσιο αρχείο: 22 Σεπτεμβρίου, 2021

Διαγνωστικοί έλεγχοι για τις στενές επαφές με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 στα Σχολεία

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σε τμήμα σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που έχουν χαρακτηρισθεί ως στενές επαφές με κρούσμα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο διαγνωστικούς ελέγχους (rapid test)

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και European School Radio. Ενημερωτικό Δελτίο

Το European School Radio βρίσκεται μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της νέας δράσης “Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων”

Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων

Το ΦΕΚ 4380 τ.Β΄ (22-9-2021) με την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ