Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Απόφαση ΤοποθέτησηςΔιάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ
2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 20212022

Δείτε τις τοποθετήσεις κάνοντας κλικ στο συνημμένο έγγραφο: