Λειτουργία Σχολείου 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Το ΦΕΚ 4187 τ.Β΄ (10-9-2021) με τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας των Σχολείων για το 2021-2022 και το πρωτόκολλο με τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Δείτε το ΦΕΚ