Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ Γυμνασίου Νυδριού σε Καβάλα και Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και της Δ/ντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Τετάρτη 13-3-2024 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του Γυμνασίου Νυδριού