Ενδοσχολικοί Αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης μαθητών/τριών Γυμνασίων σχολικού έτους 2023-2024»

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2023-2024 Ενδοσχολικούς Αγώνες Γυμνασίων:

  • Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 (αγοριών – κοριτσιών) και Ποδοσφαίρου 5Χ5 (αγοριών – κοριτσιών), κατά το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους,
  • Πετοσφαίρισης 4Χ4 (μικτών ομάδων) και Χειροσφαίρισης 6Χ6 (αγοριών – κοριτσιών) κατά το 2ο τετράμηνο του σχολικού έτους.

Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων και δράσεων στα Γυμνάσια της χώρας είναι η ενθάρρυνση και η εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια αξιών και στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, την προσπάθεια, την συνεργασία και τον υγιή συναγωνισμό, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν, θα μάθουν να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Οι Ενδοσχολικοί αγώνες αποτελούν απαραίτητη μαθητική διαδικασία εντός της σχολικής κοινότητας. Ο προγραμματισμός των ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, εσωτερικών  πρωταθλημάτων και αγώνων γίνεται από τους καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής του σχολείου, σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι αγώνες διεξάγονται εντός του ωρολογίου προγράμματος (με προσαρμογή – τροποποίηση αυτού όπου απαιτείται) και στις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων.

Στους αγώνες συμμετέχουν μαθητές/τριες και των τριών (3) τάξεων των Γυμνασίων της Χώρας, με κεντρικό σύνθημα «Η κίνηση δίνει ζωή».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, που έχουν ενεργό και έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ. και φοιτούν κανονικά στο σχολείο.

Στους ενδοσχολικούς αγώνες, χρέη διαιτητών – κριτών – γραμματείας μπορούν να αναλαμβάνουν οι μαθητές/τριες. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι/ες που μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονικά όρια, την ιδιαιτερότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας, κάθε σχολικό τμήμα θα αναδείξει την αντιπροσωπευτική ομάδα ανά άθλημα, προκειμένου να συμμετάσχει στους Ενδοσχολικούς Αγώνες. Οι ομάδες του κάθε σχολικού τμήματος να δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του/της Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής του σχολείου να ορίσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλήματος (π.χ. σχολείο με 12 τμήματα μπορεί ναδιεξάγει τους αγώνες με ομίλους των τεσσάρων, των τριών, των έξι κ.τ.λ. ή με κλήρωση). Συνιστάται να αποφεύγεται το σύστημα με knock out αγώνες.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει:

  • Να προωθείται η σύνδεση των ενδοσχολικών αγώνων με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Αναλυτικά Προγράμματα, Βιβλία κλπ.).
  • Οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη συμμετοχή και την προσπάθεια των μαθητών/τριών σε όλα τα αθλήματα με στόχο τη βελτίωση των κινητικών, φυσικών και ψυχοπνευματικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια αξιών, όπως του «ευ αγωνίζεσθαι», της ομαδικότητας, της ισότητας, του δίκαιου παιχνιδιού.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή και ενημέρωση όλων των μαθητών/τριών.

Με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών αγώνων, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, θα αποστείλει εγκύκλιο, η οποία θα περιγράφει τις επόμενες φάσεις των δράσεων, σε συνεργασία με τις εν λόγω Αθλητικές Ομοσπονδίες και θεσμικούς φορείς.

Αναλυτικές Πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο