Ημερήσιο αρχείο: 26 Ιουλίου, 2021

Αιτήσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέχρι και τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας