Ημερήσιο αρχείο: 20 Ιουλίου, 2021

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. 2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3137 τ.Β’ (19-7-2021) η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για το 2021-2022