Ημερήσιο αρχείο: 30 Ιουλίου, 2021

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021