Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιουλίου, 2021

19/7/2021 – Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2021.

Προθεσμία υποβολής από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021. Ανοικτά τα Λύκεια, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 για υποστήριξη.

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τις Πανελλαδικές 2021

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης