Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ. Συγκεκριμένα…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας α) στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών και β) στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)