Κατηγορία: Οδηγίες Μαθημάτων

Ύλη και Οδηγίες διαχείρισης για όλα τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3317 τ.Β’ (28-6-2022), το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (αντιστοιχεί στο μάθημα της Οικονομίας) της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2136/2022. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Το ΦΕΚ 2136 τ.Β’ (30-4-2022), με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Διευκρίνιση σχετικά με το Μάθημα «Λατινικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ.

Αφορά σε διόρθωση στη σελίδα 23 του βιβλίου των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 1363/2022. Μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Ο.Π. της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου για το 2022-2023

Το ΦΕΚ 1363 τ.Β’ (23-3-2022) με το (Μεταβατικό) Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές Εξετάσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρώσει την ύλη των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Σ.Ε.Π. της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Αρχείο με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού. Τροποποιητική απόφαση στο ΦΕΚ 121 Β’/2022.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 121/19-01-2022 δημοσιεύτηκε η 1588/Δ2/7-1-2022 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 Υ. Α. με θέμα: “Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού” (Β’ 2053)».

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ’) των μαθημάτων του Γυμνασίου.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ομάδα Γ’ των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Διευκρινίσεις για τις δοκιμασίες αξιολόγησης στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2021-2022

Διευκρινίζεται ότι διενεργείται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο.