Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στο CERN

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας,  μέχρι την Τρίτη 26/09/2023 και ώρα 12:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας