Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαΐου, 2018

Αναθέσεις μαθημάτων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1761 τ.Β΄(17-5-2018), οι Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.