Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2018

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων ορίζονται στο ΦΕΚ 4202 τ.Β΄(25-9-2018)