Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2020

Νομικό πλαίσιο για εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456 τ.Β’ (13-2-2020) η απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.»