Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και το Κέντρο Πρόληψης «Δίαυλος» πρόκειται να πραγματοποιήσουν σεμινάριο με θέμα: « Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης». Το σεμινάριο  απευθύνεται σε […]

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Η αξιολόγηση των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σης […]

Επειδή δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις για το σεμινάριο «Η διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 08/11/16, το σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκ […]

Στο σεμινάριο με θέμα: «Η διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη» θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων βρίσκονται παρακάτω. Επειδή οι θέσεις έχουν καλυφθεί, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να […]

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Η διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σης […]

Παρατηρώντας τη σύνθεση των σχολικών τάξεων διαπιστώνεται ότι οι μαθητές μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους όσον αφορά την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τα ταλέντα, τις δεξιότητες κ.λπ.. Η διαφορετικότητα […]

Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα, το οποίο προκαλείται όταν κάποιος νιώσει ότι καταπατάται κάποιο δικαίωμα του ή ότι δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Ο θυμός σε αρκετές περιπτώσεις και […]