Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών ΔΕ 2010

Με το Π-43/64194/Δ2 – 4/6/2010 έγγραφο του το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή 58 θέσεων Διευθυντών Δ.Ε. με θητεία ως 31/7/2015 και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκαπιδευτικούς να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Δείτε σχετικά: προκύρηξη, υπόδειγμα βιογραφικού, αίτηση.