Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2018

Απο την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η οργάνωση και  ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο