Ετικέτα: e-Εγγραφές

Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές, ανανεώσεις και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Κατανομές, οριστικοποίηση και έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω e-Εγγραφές για το 2024-2025

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τις κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια, την οριστικοποίηση τμημάτων και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω της εφαρμογής «e-Εγγραφές» για το σχολικό έτος 2024-2025

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ Φάση υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ φάση υποβολής των ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

E-Εγγραφές. Αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών/τριών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το 2024-2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγγραφές μαθητών/τριών. Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγγραφές μαθητών/τριών στο σχολικό έτος 204-2025. Και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 υπεύθυνες δηλώσεις και να τις καταθέσουν στα Σχολεία έως τις 22/04/2024, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω Gov.gr.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 5η Σεπτεμβρίου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα λειτουργεί για να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής σε ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Οδηγίες για τις κατανομές, οριστικοποίηση και έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω e-Εγγραφές για το 2023-2024

Νέα εγκύκλιος με οδηγίες προς σχολεία, ΔΔΕ και ΠΔΕ για τις κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια, την οριστικοποίηση και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω της εφαρμογής e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024.

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ Φάση υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ φάση υποβολής των ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.) για το 2023-2024

e-Εγγραφές για το 2023-2024. Εγκύκλιος με οδηγίες για εγγραφές, ανανεώσεις και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην πλατφόρμα e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024. Αναλυτικές οδηγίες.

ΦΕΚ 4037/2023. Τροποποιητική απόφαση για τις εγγραφές μαθητών και την ένταξή τους σε τάξεις/τμήματα

Το ΦΕΚ 4037 τ.Β’ (23-6-2023) με τροποποίηση της απόφαση για τις«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024

Η ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024.