ΦΕΚ 5426/2023. Επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5426 τ.Β’ (14-9-2023) η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Δείτε το ΦΕΚ