10η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία 2023

10η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2023

Σας ενημερώνουμε ότι η 10η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2023 θα εορταστεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο εναρμόνισής της με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής καλεί όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την προαναφερόμενη ημέρα, με κοινό σύνθημα: «Η Κίνηση δίνει Ζωή» να υλοποιήσουν αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, προκειμένου να αναδειχθεί η θεμελιώδης σημασία της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού για την υγεία και την ευημερία του ατόμου.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενδεικτικές δράσεις στη σχετική εγκύκλιο

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία – «Τρέχω για το ΕΥ»

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, υιοθετώντας το κοινό σύνθημα: «Τρέχω για το ΕΥ» (ΕΥ Ζειν – ΕΥτυχία – ΕΥσυνειδησία – ΕΥ αγωνίζεσθαι – Ευθύνη), προτείνει σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών τους στην κοινή αθλητική δράση της «πανελλαδικής σχολικής σκυταλοδρομίας», η οποία θα λάβει χώρα την ημέρα του εορτασμού του σχολικού αθλητισμού (29.9.2023).

Η ανωτέρω δράση αποτελεί μέρος των αθλητικών δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού (23-30 Σεπτεμβρίου 2023) και του ευρωπαϊκού προγράμματος “BEACTIVE” της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη δράση και ιδίως ως προς τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων θα σχεδιάσουν μια συμβολική διαδρομή για να τρέξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες οι οποίοι/οποίες θα επιλέξουν για ποιο «ΕΥ» τρέχουν (π.χ. για το ΕΥ αγωνίζεσθαι). Το σύνολο δε των επιμέρους δράσεων επιδιώκεται να αποτελέσει μια πανελλαδική «Σκυταλοδρομία του ΕΥ». Περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών αναφέρονται σε σχετικό κείμενο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και άλλων Φορέων, το οποίο επισυνάπτεται.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο για την Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία

Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για τις βραβεύσεις

Σχολικός Αθλητισμός και Συμπερίληψη. Φεστιβάλ Παραολυμπιακών Αθλημάτων 2023