Εγκύκλιος σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2023

Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2023.

Δείτε την εδώ

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: