Ημερήσιο αρχείο: 10 Αυγούστου, 2021

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Τα έντυπα διακιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίασή τους.