Ημερήσιο αρχείο: 11 Αυγούστου, 2021

Δελτίο τύπου – Ανακοίνωση Υ.ΠΑΙ.Θ. για διορισμό εκπαιδευτικών

Διευκρινιστικές οδηγίες για τις ημερομηνίες παρουσίασης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.