Ημερήσιο αρχείο: 3 Αυγούστου, 2021

Νόμος 4823/2021. Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Ο νόμος περιλαμβάνει θέματα Αξιολόγησης Στελεχών, Εκπαιδευτικών και Ειδικού Προσωπικού, Διατάξεις για την Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, και άλλες ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων (για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση) για τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ κ.α.

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 9.8.2021 είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας