Ημερήσιο αρχείο: 26 Αυγούστου, 2021

Προσωρινές Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της προσωρινής τους τοποθέτησης την 1η Σεπτεμβρίου 2021 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.