Ημερήσιο αρχείο: 2 Αυγούστου, 2021

Το πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ, των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.