Πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α Σφακιωτών Λευκάδας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) Σφακιωτών Λευκάδας, στο πλαίσιο των δράσεών του για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2023, προγραμματίζει τη δια ζώσης υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τα σχολικά τμήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αφού επιλέξουν ένα από τα ημερήσια προγράμματα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα αφορά ένα τμήμα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25) άτομα.

Η ημερομηνία υλοποίησης των προγραμμάτων θα οριστεί κατόπιν επικοινωνίας του κέντρου με τις σχολικές μονάδες. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη περίοδος υλοποίησης (με την προσθήκη και επιπλέον προγραμμάτων για το νέο έτος), μετά και τη σχετική έκδοση εγκυκλίου από το ΥΠΑΙΘ.

Δείτε το έγγραφο

Η σχετική αίτηση