Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου το 2023-2024

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας προσκαλούμε σε συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούμε στο ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τα σχολεία ∆/θμιας Εκπ/σης της χώρας, έχοντας επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και πολύ μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το πρώτο με τίτλο «Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία» και το δεύτερο «Βιώσιμες πόλεις: τέχνη για τη ζωή».

Τα προγράμματα είναι μακράς διάρκειας ως προς την υλοποίησή τους, είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΕΠ, και μπορούν να ενταχθούν είτε στο πλαίσιο των Εργαστήριων ∆εξιοτήτων είτε στα Προγράμματα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) είτε στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου θα υποστηρίξει εξ αποστάσεως (σύγχρονα ή ασύγχρονα) τις σχολικές μονάδες που θα τα υλοποιήσουν, με συνεχή ανατροφοδότηση σε όλα τα στάδια (σχεδιασμός – υλοποίηση), και θα δεχθεί κατά προτεραιότητα στο ΚΕΠΕΑ για εκπαιδευτική επίσκεψη τις σχολικές μονάδες που θα τα υλοποιήσουν.

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων είναι αναρτημένο στις δύο ιστοσελίδες του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες ως έχουν είτε να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες είτε να δώσουν στα προγράμματα διαφορετικές προεκτάσεις. Η νέα πραγματικότητα που βίωσε πολύ πρόσφατα η χώρα μας, όπως και πολλές ακόμα χώρες του πλανήτη (καύσωνες, φωτιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.) επιβάλλουν την εκπαίδευση των μαθητών/τριών στα δύο παραπάνω ζητήματα, που είναι ζητήματα ζωής. Οι επιδημίες/πανδημίες μετά τις πλημμύρες, οι συνεχείς μεταλλάξεις της Covid-19, η εμπεδωμένη πλέον γνώση ενός μέλλοντος με υπαρκτό και αναμενόμενο τον κίνδυνο συχνών επιδημιών και μιας νέας, δριμύτερης πανδημίας, η αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων, η απεξάρτηση των πόλων από ρυπογόνες ενεργειακές πηγές, η κλιματική τους θωράκιση κλπ. αποτελούν ζητήματα της καθημερινότητας των μαθητών, στα οποία η εκπαίδευσή τους είναι αναγκαία.

Το εκπαιδευτικό υλικό των δύο προγραμμάτων περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα φύλλα εργασίας και εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών και πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης. Αξιοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, που προωθούν την επικοινωνία, τη διερευνητική μάθηση, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών, καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία (λογισμικά και πλατφόρμες εκπαίδευσης) που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, και επίσης εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα προγράμματα, παρακαλούνται να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής έως και την Τετάρτη 4 Οκτώβρη 2023.

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα προσκληθούν σε εξ αποστάσεως ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση σε ομάδες για την παρουσίαση και οικειοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και του πλαισίου υλοποίησής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο