ΦΕΚ 897 τ.Β΄. Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές 2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 897 τ.Β΄(8-3-2021) η απόφαση σχετικά με την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε τη σχετική απόφαση με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών