Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

Δείτε την πρόσκληση την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση