Ετικέτα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος με οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης

ΦΕΚ 602 τ.Β’ 2023. Λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 602 τ.Β’ (8/2/2023) με τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Κριτήρια, διαδικασία εφαρμογής, ενστάσεις, κλπ, για την εφαρμογή της, το σχολικό έτος 2022-2023.

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της από αξιολογητές και αξιολογούμενους.

ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Το ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) με την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.