Ειδικά Τμήματα Ιταλικής γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/103/οικ.15543/18-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ανακοινώνεται η σχεδίαση και υλοποίηση Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας, διαδικτυακά ή δια ζώσης, με έκπτωση 20%, για Δημόσιους Υπαλλήλους εκ μέρους του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

Επισημαίνεται ότι για την πρώτη περίοδο (με έναρξη τον Οκτώβριο 2023) οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ για τη δεύτερη (με έναρξη μέσα Φεβρουαρίου 2024) από 1η έως 7 Φεβρουαρίου 2024 – εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της δικαιοδοσίας σας.

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Το έγγραφο του ΥΠΕΣ