ΦΕΚ 5504/2023. Νέα ΥΑ για το ειδικό ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5504 τ.Β’ (15-9-2023) η απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β’ 5306) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023»

Δείτε όσα ορίζει το νέο ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: