Ενημερωτική εγκύκλιος για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ενημερωτική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις εγκυκλίους για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Εγκύκλιο

Σύντομα θα αναρτήσουμε αναλυτικό οδηγό για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων με τις τις βασικές εγκυκλίους για τη διευκόλυνση των Σχολείων μας…