Παρασκευή 24 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την έναρξη Α’ φάσης εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.

Κατά την Α΄ φάση εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων θα δώσει την ευκαιρία σε 22 κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητάς τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι η Α’ φάση θα πραγματοποιηθεί σε ΕΠΑ.Λ της Περιφέρειας μας και θα αφορά τις ακόλουθες ειδικότητες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β)Τεχνικός Οχημάτων,

γ)Βοηθός Νοσηλευτή.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Α΄ φάσης εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας http://ionion.pde.sch.gr/, καθώς και να ενημερωθούν από τα αρμόδια ΕΠΑ.Λ. που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τετάρτη 22 Φεβ 2017

Καθορισμός οργανικών κενών/πλεονασμάτων εκπ/κών Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18

To ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, με την υπ’ αριθμ. 4/17-2-2017 Πράξη του καταρτίζει ομόφωνα τον πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Ακορντεόν Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μπουζούκι (Τρίχορδο) Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Φλάουτο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Βιολί Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Τρομπέτα Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Σαξόφωνο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά παραδοσιακά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά Ευρωπαϊκά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μαντολίνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κιθάρα κλασική Τέσσερα (4)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Πιάνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής Ένα (1)
ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) Ένα (1)

 

και τον πίνακα οργανικών πλεονασμάτων εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Αριθμός πλεονασμάτων
ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ) Ένα (1)
ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ) Ένα (1)
ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ) Ένα (1)

 

Επίσης, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αποφασίζει κατά πλειοψηφία 3 : 2 να προστεθεί στον παραπάνω πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 το παρακάτω οργανικό κενό εκπ/κού:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Διεύθυνση χορωδίας Ένα (1)

 

Ακολουθεί διευκρίνηση της Απόφασης ΠΥΣΔΕ ως προς το παραπάνω οργανικό κενό:

Ομόφωνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός οργανικού κενού εκπαιδευτικού με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διαφωνία προέκυψε ως προς την αναγκαία πρόσθετη ειδίκευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χορωδίας.

Η εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356 τ.Β’/3-7-2015) Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικου Μουσικού Λυκείου…» και το με αρ. πρωτ. 336/11-11-2015 έγγραφο Σχολικού Συμβούλου Μουσικής Αγωγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επισυνάπτεται), ήταν να αποδοθεί το συγκεκριμένο οργανικό κενό σε εκπ/κό με πρόσθετη ειδίκευση τη Διεύθυνση χορωδίας.

Το τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Λάζαρη Κωνσταντίνα και το τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Βλάχος Ηλίας μειοψήφησαν, θεωρώντας πως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το παραπάνω διευκρινιστικό έγγραφο του Συμβούλου Μουσικής Αγωγής και το κενό να αποδοθεί σε εκπ/κό με ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διότι, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 Υπουργική Απόφαση, το μάθημα της Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής των Α’, Β’, και Γ’ τάξεων Γυμνασίου ανατίθεται σε Α’ Ανάθεση:

  • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής και
  • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση διαφορετική των Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής –π.χ. Πιάνο- και πρόσθετη ειδίκευση: Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας στα Ιωάννινα (29/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 2/3/2017 και ώρα 13:00.

Δευτέρα 20 Φεβ 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας στο ΚΠΕ Κόνιτσας (4-5/4/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουάρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Δευτέρα 13 Φεβ 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Λ.Τ. Βασιλικής στην Πάτρα (11-13/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του Σχολείου στη Βασιλική Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Δευτέρα 6 Φεβ 2017

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στο ΚΠΕ Θέρμου (23-25/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 9/2/2017 και ώρα 11 π.μ.

Παρασκευή 3 Φεβ 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στη Ξάνθη (17-19/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 12:30 μ.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Τετάρτη 1 Φεβ 2017

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών & αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και ιδρύεται σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ134-Α΄) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις, ως εξής:

1. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

2. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

3. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν και οι τρεις (3) κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ, ώστε οι υποψήφιοι σε αυτή να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον σε μια (1) κατεύθυνση της Σχολής.

Η ΣΜΥΑ και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις θα συμπεριληφθεί στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253/6396/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 151- τ.Β΄-25-1-2017) Υπουργική Απόφαση .

Οι λοιπές Στρατιωτικές Σχολές παραμένουν ως έχουν.

Ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού έτους 2017 (Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ότι η υπ’ αριθ. Φ.151/220830/Α5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στις 30-12-2016 στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4515/Β’).

Η ανωτέρω απόφαση αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης για τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού έτους 2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης: ΦΕΚ4515_Β_30_12_2016

Παρασκευή 27 Ιαν 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Φεστιβάλ της Καρδίτσας (6-7/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Τετάρτη 25 Ιαν 2017

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (16-18/2/2017)

***ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ*** : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 11 π.μ.