Υποβολή αιτήσεων (για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση) για τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ κ.α.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας:

α)  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και απαιτείται να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2021-2022,

β)  με τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσής μας, που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα,

γ)  που επιθυμούν να αποσπαστούν (διάθεση ολική ή μερική) στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας για παροχή διοικητικού έργου,

να συμπληρώσουν την αίτηση προτίμησής  τους (βλ.συνημμένα έντυπα) έως και την Δευτέρα 9.08.2021 και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να την αποστείλουν μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr

Για τη διαδικασία κάλυψης  των λειτουργικών κενών, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οποιεσδήποτε σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξάρτητα αν εμφανίζονται ή όχι κενά κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσής τους, διότι ενδέχεται να εμφανιστούν κενά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ.

➤ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ σε Λειτ.Κενά [Διάθ.ΠΥΣΔΕ]

➤ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ σε Λειτ.Κενά [Συμπλ.Ωραρίου]

➤ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ εντός ΠΥΣΔΕ

➤ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ για διοικητικό έργο στη ΔΔΕ