Τοποθετήσεις -Διαθέσεις εκπαιδευτικών 16/09/2020-Ανακοινοποίηση 17/09/2020

Τροποποίηση Προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικών

Τροποποιήσεις διαθέσεων -Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Τροποποίηση Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας