Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ανακοινοποίηση) και πρόσκληση ρύθμισης υπεραριθμίας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με τη 6η /2018 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

Α. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Β. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Λευκάδας καλεί την Θεριανού Δήμητρα (μεταταγμένη εκπαιδευτικό σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με το ΦΕΚ 908 /τ.Γ /26-09-2016) να υποβάλλει αίτηση οργανικής τοποθέτησης σε υπάρχον οργανικό κενό κλάδου ΠΕ 03.

Γ. Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ05, ΠΕ78) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα υπάρχοντα οργανικά κενά ως εξής:

Κλάδοι Ειδικότητες

Νόμου 4521/2018

Παλαιοί Κλάδοι

Ειδικότητες

1ο Γυμνάσιο

Λευκάδας

2ο Γ.Ε.Λ.

Λευκάδας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

Λευκάδας

ΠΕ03 ΠΕ03 -1 -1
ΠΕ05 ΠΕ05 -1
ΠΕ78 ΠΕ10 – ΠΕ13 -1

Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως την Παρασκευή 11/5/2018, και  ώρα 12η μεσημβρινή.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 26450 21729.