Φοίτηση των μαθητών Ρομά

Από το Υπουργείο Παιδείας στάλθηκε το παρακάτω έγγραφο που αφορά τη φοίτηση των μαθητών Ρομά:

114893/Γ2/14-09-2010