Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή της Α’ Λυκειακής Τάξης Βασιλικής Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (20-22/3/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Υποβολή οικονομικών προσφορών μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 12:00 π.μ.