Ημερήσιο αρχείο: 17 Ιουνίου, 2020

Εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2285 τ.Β΄(15-6-2020), δημοσιεύτηκαν οδηγίες, σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ).