Κατηγορία: ΣΑΕΚ (ΔΙΕΚ)

ΦΕΚ 3062/2024. Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι τριάντα (30) συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024.

ΦΕΚ 927/2024. Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)

Το ΦΕΚ 927 τ.Β’ (7/2/2024) σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το με αρ.πρωτ. Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ με την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών σε υποβληθέντα ερωτήματα για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Α’ φάσης στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Α’ φάσης στα ΔΙΕΚ. Η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων είναι από την Τρίτη 19-09-2023 έως και τη Δευτέρα 25-09-2023. Θα ακολουθήσει επιλογή Β΄ φάσης από τους επιλαχόντες.

Παράταση εγγραφών και αιτήσεων επιλογής στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00.

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Έναρξη αιτήσεων επιλογής στα 125 ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΔΙΕΚ με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΔΙΕΚ για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Συγκριτικά με το 2022 και στατιστικά στοιχεία.

Ανακοίνωση των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023. Δείτε τα αποτελέσματα.