Συντάκτης: Ρομποτής Σπυρίδων

Πρόσκληση για τοποθέτηση αναπληρωτών που που προσλήφθηκαν στη β΄ φάση προσλήψεων

Καλούμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στη β΄ φάση προσλήψεων να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και να στείλουν ηλεκτρονικά δήλωση τοποθέτησης.

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών 16/09/2020 με ανακοινοποίηση 17/09/2020

Αποφάσεις 16 και 17/9/2020 με τοποθετήσεις, διαθέσεις στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01και ΔΕ02 για για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών – ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ανακοινοποίηση αποσπάσεων, και διαθέσεις εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Αποφάσεις με ανακοινοποίηση αποσπάσεων, και διαθέσεις εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Αποφάσεις με τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Δείτε τις αποφάσεις με τις τοποθετήσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνουμε τα λειτουργικά κενά όπως προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις των Συλλόγων των διδασκόντων. Σε περίπτωση μεταβολών ο πίνακας θα επικαιροποιηθεί.

Απόφαση τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069633

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069645