ΔΔΕ Λευκάδας ... στο διαδίκτυο

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπο της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας. Προσπαθούμε συνεχώς για τη βελτίωσή του και την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Περισσότερα…

Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση

Εγκύκλιος σχετικά με το δελτίο εξεταζομένου και τους/τις υποψηφίους για το 10% των θέσεων ΓΕΛ, χωρίς νέα εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», στρατεύσιμων και των μαθητών/τριών που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα»

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης και των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το 2021-2022.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω ανωτέρας βίας

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν.

Εγκύκλιος για την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές 2022

Η Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΗΓΠ46ΜΤΛΗ-68Λ) για την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Έναρξη υποβολής για το Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με το 5%

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν, από την Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022

Οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Μουσικά΄και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2022.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως

Η πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) για μετατάξεις εκπαιδευτικών προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17/5/2022 έως 26/5/2022.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

ΦΕΚ 2370/2022. Ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 2370 τ.Β’ (15-5-2022), από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΦΕΚ 2369/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Το ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση