Χρήσιμα για το Σχολικό έτος 2022-2023

Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα για την ενημέρωση των σχολείων μας και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το 2022-2023.

Θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις εγκυκλίους που αφορούν την τρέχουσα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα…