Κατηγορία: Τεχνική Εκπαίδευση

Τομείς και Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3201 τ.Β’ (22-6-2022) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»

Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις υποψηφίους ΕΠΑ.Λ. για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.152/54109/Α5/12-5-2022 (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2022.

Εξετάσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α’ 70)

Εγκύκλιος – υπενθύμιση σχετικά με περιπτώσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α’/07-05-2019)

ΦΕΚ 2241/2022. Τράπεζα Θεμάτων. Τροποποιητική απόφαση για τα ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2241 τ.Β’ (9-5-2022), στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες.

Προγραμματισμός εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αναλυτικές οδηγίες για τον προγραμματισμό των εξετάσεων σε ΕΠΑ.Λ. και Π. ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Κατά την περίοδο 2022-2023, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στις ειδικότητες που παρουσιάζονται στη σχετική εγκύκλιο που επισυνάπτεται.

Τράπεζα θεμάτων. Σχετικά με την ύλη των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων των ΕΠΑ.Λ.

Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων.

Τα σχολικά βιβλία των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΑ346ΜΤΛΗ-8Φ4) σχετικά με την ανατύπωση των διδακτικών βιβλίων όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΦΕΚ 1419/2022. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. στις Πανελλαδικές του 2023

Το ΦΕΚ 1419 τ.Β’ (24-3-2022) με θέμα: «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023»