Κατηγορία: Διορισμοί

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα έντυπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την προσελευσή τους για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Διορισμοί εκπαιδευτικών. Τα ονόματα των μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι διορισμοί και οι πίνακες με τα ονόματα των μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Εγχειρίδιο με οδηγίες για την αίτηση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό από τον ΟΠΣΥΔ

Εγχειρίδιο από τον ΟΠΣΥΔ, με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αίτησης για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΦΕΚ 50 ΑΣΕΠ/2022. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών

Το ΦΕΚ 50 τ. ΑΣΕΠ (23-7-2022) με την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων. Αιτήσεις από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

ΦΕΚ 49 ΑΣΕΠ/2022. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 49 τ. ΑΣΕΠ (23-7-2022), με την πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, για μόνιμο διορισμό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αιτήσεις από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

ΦΕΚ 3741/2022. Διορισμοί εκπαιδευτικών. Ανακοινώθηκε η απόφαση κατανομής θέσεων

Καθορισμός του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022 στο ΦΕΚ 37/2022. 283 Θέσεις μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022 στο ΦΕΚ 37 (28-6-2022) αφορά 283 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Από 11/7 μέχρι και 26/7/2022 και ώρα 14:00 οι αιτήσεις.

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr) από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1, τεύχος ΑΣΕΠ, με την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Διορισμοί 192 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΤΕ και ΔΕ

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021.