Κατηγορία: Αποσπάσεις

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη, το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας.

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Η απόφαση (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου»

Υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης

Υποβολή ενστάσεων και υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, από την Πέμπτη 07-07-2022 για πέντε (5) ημέρες έως και την Δευτέρα 11-7-2022 και ώρα 15:00.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και ΚΕΔΑΣΥ ΣΜΕΑΕ για το 2022-2023

Οι πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΜΕΑΕ και Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο για το 2022-2023

Oι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Δ.Ε. ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Η απόφαση με τους πίνακες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποσπώνται για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23.