Σημαντικές ενέργειες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ενημέρωση του ΠΣ myschool μέχρι 28 Ιουνίου 2024

1.Ολοκλήρωση διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα MySchool για τα ΓΕΛ:

Προκειμένου να ενημερωθεί η Βάση δεδομένων της Υπηρεσίας (στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024) για τους μαθητές που παρακολουθούν την τελευταία τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών Γενικών Λυκείων με την πληροφορία της λήψης ή όχι του Απολυτηρίου, παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 τις παρακάτω διαδικασίες στο πληροφοριακό σύστημα myschool:

α) Τελική Επίδοση

β) Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου των Απολυτήριων Τίτλων

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών ΓΕΛ, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις με τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.

Το έγγραφο για τα ΓΕΛ

2.Ολοκλήρωση διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα MySchool για τα ΕΠΑΛ:

Προκειμένου να ενημερωθεί η Βάση δεδομένων της Υπηρεσίας (στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024) για τους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων με το αποτέλεσμα της λήψης ή όχι του Απολυτηρίου, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε στο πληροφοριακό σύστημα myschool τις εξής διαδικασίες:

α) Τελική Επίδοση (Γενικά Αποτελέσματα) και

β) Ενημέρωση αριθμού πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Απολυτήριο).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. Φ.152/136804/Α5/29-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) εγκύκλιο, δικαίωμα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν όσοι μαθητές έλαβαν Απολυτήριο και Πτυχίο, συνεπώς θα χρειαστεί να ενημερώσετε στο ΠΣ myschool τις εξής διαδικασίες:

α) Τελική Επίδοση (Πτυχιακές Εξετάσεις – Γενικά Αποτελέσματα) και

β) Ενημέρωση αριθμού πρωτοκόλλου (Τίτλος Εξόδου – Πτυχίο).

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ληφθεί το αποτέλεσμα κτήσης Πτυχίου στην Ειδικότητα που επιλέχθηκε κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους απόφοιτους, καθώς είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οπότε στο ΠΣ myschool στην Αίτηση – Δήλωση του υποψηφίου, για την κατηγορία «Απόφοιτος- Υποψήφιος», να ελεγχθεί το πεδίο:

«Ο Υποψήφιος κατέχει πτυχίο στον Τομέα της ειδικότητας που θα αιτηθεί» για όσους απόφοιτους είχε καταχωρηθεί το «ΟΧΙ» και να ενημερωθεί το «ΝΑΙ» για αυτούς που πλέον κατέχουν το Πτυχίο της Ειδικότητας που είχαν αιτηθεί. Επισημαίνεται, ότι όπου είναι εφικτό η ενημέρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κωδικός για την επαναπαραλαβή για να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη πληροφορία στο ΠΣ myschool. Για τυχόν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο ενημέρωσης της αίτησης υποψηφίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο helpdesk της πλατφόρμας του ΠΣ myschool στα τηλέφωνα 8012008040/2144169749 ή να κάνετε σχετική καταγραφή προβλήματος.

Επισημαίνεται, ότι οι εν λόγω ενέργειες που αναφέρθηκαν συνολικά παραπάνω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών/αποφοίτων ΕΠΑΛ, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις με τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.

Το έγγραφο για τα ΕΠΑΛ